Szironta Együttes, Besnyő • www.csengettyu.hu • +36 20 258 22 44 • info@csengettyu.hu Küldjön e-mailt a Szirontának! Adója 1%-át köszönjük! Töltse le a rendelkező nyilatkozatot most!
Kezdőlap arrow Egyesületünk tagsága
Egyesületünk tagsága

A Sziront'Art Közhasznú Egyesület tagi rendszere a 2013. évi V. törvényben definiáltak szerint 2014. május 30-án újra átalakult. Ennek megfelelően az egyesületben normál tagi és pártolói státuszokat alakítottunk ki.

Normál taggá az válik a szervezetben, akit az Igazgatóság határozatával a tagi nyilvántartásba bejegyez. A bejegyzés feltétele, hogy az alapszabályban rögzített feltételek valamelyikének megfeleljen a tagi státuszt igénylő. Ezek az alábbiak:

Aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és a szervezet által fenntartott bármely együttes véglegesített tagja; vagy
aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és a szervezettel határozatlan idejű vagy 360 napot meghaladó határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik; vagy
aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és akit legalább kettő tag tagságra ajánlj és aki az Egyesület tevékenységét, céljainak megvalósítását tevőlegesen és igazolható módon segítette és tagfelvételi kérelmét az Igazgatóság jóváhagyja.

A szervezet pártolója lehet az a személy, aki a tárgyévi első közgyűlés által megállapított pártolói díjat megfizeti. Pártolói tagsága a tárgyévet követő első közgyűlésig szól, ezt követően - ha az újabb pártolói díjat nem fizeti meg - automatikusan megszűnik.

A szervezet normál státuszú tagokat nem toboroz, erre a tisztségre meghívást követően válik jogosulttá a tag. A 2016-os évben pártoló taggá az a személy válhat, aki a pártolói nyilatkozatot kitöltötte és a 2.000,- Ft pártolói díjat megfizette. Pártolói státuszra az egyesület 2014. december 15-ig fogad el jelentkezéseket.

A Sziront'Art Közhasznú Egyesület Igazgatósága:

Sólyom Balázs
ügyvezető
E-mail:
Varga Evelin
művészeti vezető
E-mail:

Germán Márton
Szakmai igazgató
E-mail:

A Sziront'Art Közhasznú Egyesület a törvényi felhatalmazás alapján 2014. május 30-án a Felügyelő Bizottságot megszüntette. A szervezet legfőbb döntéshozó szerve gondoskodik a felügyelő bizottság létrehozásáról, ha a szervezet éves árbevétele az 50.000.000 Ft-ot, vagy a taglétszáma a 100 főt eléri.

1% 1% 1% 1% 1%

Kérjük, hogy 2017-ben is
támogassa szervezetünket!
Köszönjük!

Adószámunk: 18501472-1-07

Rendelkező nyilatkozat
Miért segíti szervezetünket felajánlása?
Olvassa el válaszainkat!

Legújabb lemezünk

Lájkoljon minket!